Embalatge industrial, trincatge i logística a Espanya i Mèxic

No toquis fusta, confia en nosaltres!

Inicio > Cultura corporativa

Cultura corporativa

Català
La cultura corporativa de TM2 es basa en 3 pilars fonamentals: la seguretat del nostre personal, la major qualitat en els nostres serveis, sempre respectant el medi ambient.
A més, Tm2 està certificada des d’Agost del 2017 en RSC per l’entidad de prestigi internacional Ecovadis, reconeixent-li el nivell Plata.
TM2 està certificada com a entitat inscrita en el Registre oficial d’Operadors d’embalatge de fusta conforme a la Norma NIMF15 i autoritzada per efectuar el marcat dels embalatges de fusta amb el logotip de la citada Norma.

POLITICA DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SALUT LABORAL
Serveis Recipe Tm2 S. A. defineix la qualitat, medi ambient i salut laboral com a objectiu permanent i prioritari.
La Gestió integrada de la FABRICACIÓ DE CAIXES DE FUSTA PER A l’EMBALATGE, SERVEI D’EMBALATGE INDUSTRIAL I TRINCAJE, COMERCIALITZACIÓ DE COMPLEMENTS I MAQUINÀRIA PER A l’EMBALATGE consolida aquesta política per assegurar el major grau de satisfacció dels seus clients, promoure el respecte i preservació del medi ambient i millorar les prestacions de salut ocupacional.
La qualitat, medi ambient i salut laboral solament poden aconseguir-se amb un equip de persones que sentin fortament l’orgull del treball ben fet i de formar part de l’Empresa.
Són els equips i les persones que la integren, els qui treballen amb aquestes premisses i els qui les aconsegueixen garantint la competitivitat, l’èxit i la continuïtat.
Serveis Recipe Tm2 S. A. manté el compromís de desenvolupar a través de tota la seva organització la seva Política de Qualitat, medi ambient i salut laboral, basada en:
– La consecució de la màxima satisfacció dels seus clients.
– Atendre als seus clients, definint els nivells de qualitat.
– La prevenció i reducció de la contaminació de les seves activitats.
– La prevenció dels riscos i minimització de disconformitats, incidents i accidents.
– La implantació i desenvolupament de la Millora Contínua
– L’establiment dels Objectius i metes de qualitat, medi ambient i salut laboral i el seguiment de la seva evolució.
– El compliment de la legislació i reglamentació aplicable, tant en qualitat, medi ambient, com a salut laboral.
– La formació permanent de tot el personal.
– El suport de la comunicació.
– La sensibilització mediambiental i quant a la prevenció de riscos.
– La prevenció i la preservació de la salut de tot el personal.
La Gerència de Serveis Recipe TM2 S. A. espera que aquest compromís sigui assumit i adoptat per tots els col·laboradors de l’Empresa i sigui integrat en el seu estil de treball.
L’adreça es compromet a vetllar per l’aplicació d’aquesta Política i a revisar periòdicament el seu contingut adaptant-la a la naturalesa de les activitats i dels seus impactes i riscos, així com a l’estratègia general de l’empresa